Výtvarný seminár

Mar 02, 2020

  1. februára vo výstavnej sieni HZOS sa stretli amatérski výtvarníci so Slavomírom Čupilom. Stretnutie malo charakter posúťažného seminára a plánovania činností na rok 2020 pre výtvarníkov. Pán Čupil, ako predseda poroty vyhodnotil úroveň tohoročnej okresnej súťaže VÝTVARNÝ VRANOV a individuálne s každým zúčastneným autorom prekonzultoval súťažné práce. K odstráneniu nedostatkov v tvorbe bolo navrhnutých niekoľko možností. To už bola ďalšia časť programu stretnutia. Predbežne dohodnuté aktivity ako sú školenia, kurzy kreslenia či maľovania vo výstavnej sieni a na plenéroch, by mali pomôcť výtvarníkom zdokonaliť sa v kresbe a maľbe.


Napísané: Mar 02, 2020