Seminár

Oct 04, 2019

Rizikové správanie mládeže a prevencia nelátkových závislostí boli témou odborného seminára realizovaného s lektorkami PhDr.Barborou Kuchárovou, PhD.MBA a PhDr.Ingrid Hupkovou, PhD. dňa 1. októbra 2019 v Hornozemplínskom osvetovom stredisku. Seminár bol určený koordinátorom prevencie, preventistom, sociálnym pracovníkom, psychológom, výchovným pracovníkom základných a stredných škôl. V edukačnom obsahu účastníci získali špecifické informácie o problematike rizikového správania mládeže s akcentom na fenomén nelátkových závislosti, možnosti pomoci a pôsobenia v primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii.


Napísané: Oct 04, 2019