Šaffova ostroha 2019 krajská súťaž

Apr 02, 2019

Dňa 31. 3. 2019 sa vo Vranove nad Topľou po roku opäť stretli sólisti tanečníci na krajskej súťaži a prehliadke v ľudovom tanci – ŠAFFOVA OSTROHA 2019. Súťaže sa zúčastnilo 11 tanečných párov z Vranova nad Topľou a Sniny. Súčasťou krajskej súťaže bola aj regionálna súťaž detských folklórnych súborov, v ktorej DFS Lipovček získal umiestnenie v zlatom pásme a bude nás reprezentovať na krajskej súťaži. Do celoštátnej súťaže ŠAFFOVA OSTROHA, ktorá sa uskutoční 25. – 26. mája vo Vranove nad Topľou postúpili tanečníci Igor Sopko a Zuzana Sopková z FS Vranovčan. O umiestneniach v pásmach a o postupe rozhodovala v oboch súťažiach trojčlenná odborná porota, ktorej predsedala Mgr. Art. Agáta Krausová, ArtD., tanečná pedagogička a odborná asistentka na katedre etnológie a folkloristiky UKF Nitra.

Výsledky krajskej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci- ŠAFFOVA OSTROHA 2019

Kategória B (tanečníci interpretujúci vlastnú lokálnu tradíciu)

ZLATÉ PÁSMO S PRIAMYM POSTUPOM:

Igor Sopko a Zuzana Sopková (FS Vranovčan)

ZLATÉ PÁSMO:
Viera Nemčíková a Viktória Biliková (FS Vranovčan)
Dominik Švarný a Lenka Adamová (FS Vranovčan)

STRIEBORNÉ PÁSMO:
Jana Štofirová a Lea Petríková (FS Šiňava)
Dávid Piško a Zuzana Drábová (FS Šiňava)
Ondrej Varga a Bianka Muchaničová (FS Vranovčan)
Jakub Hricik a Renáta Tömöryová (FS Vranovčan)

BRONZOVÉ PÁSMO:
Filip Mandzák a Daniela Štofíková (FS Šiňava)
Richard Paprčka a Adriána Burdová (FS Šiňava)
Adrián Suchý a Kristína Buríková (FS Šiňava)
Erik Korytko a Alexandra Jevčáková (FS Hornád)


Napísané: Apr 02, 2019