Šaffova ostroha 2018

Jun 20, 2018

V dňoch 25. – 26. mája sa v obci Dlhé Klčovo uskutočnil Festival tradičnej ľudovej kultúry spojený s 26. ročníkom celoštátnej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2018.
Organizátormi podujatia boli Národné osvetové centrum v Bratislave, Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove v spolupráci s obcou Dlhé Klčovo. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporu Fondu na podporu umenia, Prešovského samosprávneho kraja a Matice slovenskej. Festival tradičnej ľudovej kultúry otvorila vernisáž výstavy „ Fragmenty folklóru“ Petra Berčíka vo výstavnej sieni HZOS, neskôr vernisáž výstavy vitráží Alexandra Orlíka v Dlhom Klčove. Vo večernom programe „Vitajte v Dlhom Klčove“ sa predstavili kolektívy: FS Rovina, FSk Rovina a FSk Rovina a SpSk Parobci z Dvorianok. Počas celého festivalu mali návštevníci možnosť navštíviť remeselný hájik spojený s ukážkami a tvorivými dielňami a ochutnať tradičné jedlá.

Sobotné popoludnie patrilo samotnej súťaži. 79 sólistov tanečníkov, ktorí sa predstavili súťažne v troch kategóriách, hodnotila 5-členná odborná porota Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD. (predsedníčka), Mgr. Katarína BABČÁKOVÁ, PhD., Mgr. Alfréd Lincke, univerzitný docent Péter Lévai, Mgr. art. Mgr. Vanda Golianová. Porota súťažiacich zadelila do pásem a v každej súťažnej kategórii udelila titul LAUREÁT. Sobotňajší večerný program patril hosťujúcim kolektívom SpSk Kralycja z Kyjeva a FS Ponitran z Nitry. Po súťaži a večerných programoch nasledovala tanečná zábava pri Ľudovej hudbe Michala Nogu a Ľuba Hudáka.

Nedeľné dopoludnie začalo slávnostnou odpustovou svätou omšou v rímskokatolíckom kostole Najsvätejšej Trojice. V dopoludňajších hodinách prebiehal aj rozborový seminár pre súťažiacich a verejnosť s odbornou porotou, po ňom účinkujúci a hostia podujatia v krojovanom sprievode šli položiť kyticu kvetov na hrob Juraja Šaffu, aby si ho uctili a zaspomínali. Vyvrcholením festivalu bol Galaprogram v ktorom sa predstavili domáce kolektívy, laureáti súťaže a umiestnení v zlatom pásme a kategória N – nositelia ľudových tradícií. Po Galaprograme bolo už tradičné Doznievanie Šaffovej ostrohy s domácimi kolektívmi pri hudbe, speve a tanci v priestoroch pred Kultúrnym domom v Dlhom Klčove.

Kategória D - interpreti ľudového tanca vo veku od 10 do 16 rokov

LAUREÁT:
Kamila POMPUROVÁ (DFS Matičiarik, Banská Bystrica)
Áron KRISTÓF a Beáta KORINTUŠOVÁ (DFS Kincskeresö, Drnava)

ZLATÉ PÁSMO:
Diana OČENÁŠOVÁ a Alexandra FÁKOVÁ (DFS Matičiarik, BB)
Robert ČERVENKA a Noémi GYÉN (DFS Nagy Csali, Šamorín)
Márton Nagy CSOMOR (tanečný súbor Nádas, Farná)
Botond CSENKEY( DFS Nagy Csali, Šamorín)
Juraj BLAŽEK a Nikol SLÁDKOVÁ (DFS Kopaničiarik, Myjava)

STRIEBORNÉ PÁSMO:
Matúš URBAN (DFS Matičiarik, BB)
Richard PAPRČKA a Daniela ŠTOFÍKOVÁ (FS Šiňava, Snina)
Adrián SUCHÝ a Adriana BURDOVÁ (FS Šiňava, Snina)
Filip CICÁK a Sofia RAUCHOVÁ (DFS Jurošík, Michalovce)
Boris LIŠKA a Monika MASÁROVÁ (DFS Kornička, Trenčín)

BRONZOVÉ PÁSMO:
Dávid PIŠKO a Zuzana DRÁBOVÁ (FS Šiňava, Snina)
Samuel HAVLÍN a Veronika KRČMÉRYOVÁ (DFS Turiec, Martin)
Karol KUBÍK (DFS Pramienok, Liptovský Mikuláš)
Atilla BUKTA a Emma SZŐLLŐSI (DFS Sendergő, Šahy)

Kategória B - tanečníci interpretujúci lokálnu/regionálnu tanečnú tradíciu

LAUREÁT:
Peter ČIŽMAR a Kristína PAVLUSOVÁ (FS Čerhovčan Bardejov)

ZLATÉ PÁSMO:
Bálint KRISTÓF a Iveta RÉPASSYOVÁ (FS Borostyán, Drnava)
Dagmar BLAHÚTOVÁ a Gabriela KOVÁČIKOVÁ (FS Ponitran, Nitra a FSk Kýčera, Čierny Balog)

STRIEBORNÉ PÁSMO:
Juraj KOLLÁR a Kristína ŠTYRIAKOVÁ (FS Borievka, Košice)
Milan JANKOVIECH a Jana JANKOVIECHOVÁ (FS Považan, Považská Bystrica)
Miroslav TOKARČÍK a Gabriela TOKARČÍKOVÁ (nezaradení)
Matej ORAVEC a Katarína MELIŠOVÁ (FK Pristaše, Košice)
Ľubomír ROSÍK a Michaela GIERTLOVÁ (FSk Kýčera, Čierny Balog)
Tomáš PALKOVIČ (FSk Bročané, Brodské)

BRONZOVÉ PÁSMO:
Ján GABRIŠ a Elena GABRIŠOVÁ (FSk Rozvadžan, Trenčianske Stankovce)
Alexander KRAJČÍR a Lenka KRAJČÍROVÁ (FSk Lanšper, Závod)

DIPLOM ZA ÚČASŤ:
Jan NIEMCZYK a Antónia ROKOŠNÁ (nezaradení)

Kategória A - tanečníci interpretujúci ľud. tanec podľa významných tanečných osobností)

LAUREÁT:
Bálint KRISTÓF a Iveta RÉPASSYOVÁ (FS Borievka, Košice )

ZLATÉ PÁSMO:
Matej VREŠTIAK a Dagmar BLAHÚTOVÁ (FS Ponitran, Nitra a FS Kokavan Kokava nad Rimavicou )

STRIEBORNÉ PÁSMO:
Laura KOLAČKOVSKÁ (nezaradená, Poprad)
Martin HORVÁTH a Alexandra ŤASKOVÁ (FS Hornád, Košice)
Pavel MATULAY a Monika DOMONKOŠOVÁ (UFS Trnafčan, Trnava)
Tereza SMETANOVÁ a Klára SLÁDEČKOVÁ (FS Živel, Bratislava)
Ladislav KONEČNÍK (FS Kopaničiar, Myjava)

CENA PETRA HOMOLKU:
Márton Nagy CSOMOR (tanečný súbor Nádas, Farná)

CENA PETRA LÉVAIA:
Botond CSENKEY (DFS Nagy Csali, Šamorín)


Napísané: Jun 20, 2018