ROZTOKY 2019

Jun 10, 2019

  1. júna obec Banské opäť privítala sólistov spevákov a spevácke skupiny z okresu Vranov nad Topľou na 28. ročníku okresnej postupovej súťaži a prehliadke hudobného folklóru dospelých ROZTOKY 2019. Odborná porota v zložení PaedDr. Anna Derevjaníková, Mgr. Andrea Rendošová a Mgr. Milan Rendoš hodnotili 18 speváckych skupín, jedného inštrumentalistu a 8 spevákov sólo/ duo a z každej kategórie vybrala najlepších, aby náš okres ďalej úspešne reprezentovali na krajskej súťaži, ktorá sa uskutoční v obci Zámutov v septembri 2019. V kategórii Sólo/duo porota udelila zlaté pásmo a postup Valérii BOROVEJ (FSk Potoki, Nižný Hrabovec). V kategórii Spevácke skupiny získali zlaté pásmo s postupom ženy z FSk ČAKLOV.

Podujatie pripravilo Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou a obec Banské s finančnou podporou MO Matice slovenskej. Hosťom tohtoročnej súťaže bol FS Vargovčan, Jožko Jožka a Marka Mačošková.

VÝSLEDKY:
1. SÓLO / DUO
ZLATÉ PÁSMO S PRIAMYM POSTUPOM: Valéria Borová (N. Hrabovec)
ZLATÉ PÁSMO: Ľuboslav Jurovčák (N. Hrušov)

STRIEBORNÉ PÁSMO:
Jozef Urban (Seč. Polianka)
Ján Šarišský (Bystré)
Lukáš Onuško a Igor Baran (Vranov n. T.)

BRONZOVÉ PÁSMO:
Helena Sabolová (Davidov)
Mária Klimová (Kladzany)
Eva Mihalčinová (Komárany)

2. SPEVÁCKE SKUPINY
ZLATÉ PÁSMO S PRIAMYM POSTUPOM: FSk Čaklov (Čaklov) – ženy
ZLATÉ PÁSMO:
FSk Vechcovčan (Vechec) – muži
MSSk Hrušovčan (N. Hrušov)
FSk Čaklov (Čaklov) – muži
FSk Bančan (Banské) - ženy
FSk Potoki (N. Hrabovec)

STRIEBORNÉ PÁSMO:
FSk Bukovina (Seč. Polianka) – muži
FSk Bančan (Banské) – muži
FSk Kňahinka (Čičava)
FSk Vechcovčan (Vechec) – ženy
ŽSSK Komanička (Zámutov)
ŽSSk Soľanské nevesty (Soľ)
FSk Bukovina – ženy (Seč. Polianka)
FSk Vederko (Čierne n. T.)

BRONZOVÉ PÁSMO:
Sačurovské chlopi (Sačurov)
ŽSSk Lipka (Komárany)
Sačurovské nevesty (Sačurov)
FSk Brežinky (Cabov)


Napísané: Jun 10, 2019