Roztoky 2018

Jun 22, 2018

V nedeľu 10. júna sa už po 27 krát realizovala v Banskom okresná súťaž hudobného folklóru dospelých Roztoky 2018, ktorá vytvára priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu neprofesionálnych speváckych skupín, sólistov spevákov a ľudových hudieb. Pre súťažiacich je takáto konfrontácia veľmi dôležitá. Každá obec má svoje vlastné zvyky, tradície v spievaní i odievaní. Pre objektívne hodnotenie súťažiacich zostavilo Hornozemplínske osvetové stredisko odbornú porotu v zložení: PaedDr. Jozef Hrušovský, PhD., PaedDr.Darina Hrušovská, DiS.art, Anton Kónya. Traja znalci ľudovej piesne a hudby hodnotili 16 speváckych skupín, 9 sólistov spevákov a 2 ľudové hudby. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia bola vzdelávacia časť s rozborovým seminárom. Vedúci kolektívov si tak mohli vypočuť cenné rady pre napredovanie skupín v silnom konkurenčnom prostredí. Spestrením podujatia bolo vystúpenie Šarišancov.

Výsledky: V kategórii sólo duo si zlaté pásmo vyspievali Michal Litvín z Banského a Lukáš Onuško z Cabova. V striebornom pásme sa umiestnili Michal Hudák z Poše a Mária Klimová z Kladzian. Bronzové pásmo si vyspievali Anna Chomová z Kamennej Poruby, Helena Sabolová z Davidova a Bartolomej Ragančík a Eva Mihalčínová z Komáran. Titul Lauráta v rámci kategórie získala Barbora Švarná z Čičavy. V kategórii spevácke skupiny sa v zlatom pásme umiestnili MSSk Hrušovčan z Nižného Hrušova, ŽSSk Komanička zo Zámutova a MSSk Bančan z Banského. V striebornom pásme skončili SSk Vederko z Čierneho n.T., ŽSSk Verbina zo Sedlísk, ŽSSk Rovina z Dlhého Klčova, MSSk Rovina z Dlhého Klčova, SSk Potoky z Nižného Hrabovca a MSSk Čaklov z Čaklova. Bronzové pásmo si vyspievali SSk Brežinky z Cabova, SSk Soľanske nevesty zo Soli, ŽSSk Pošanka z Poše, ŽSSk Sačurovske nevesty zo Sačurova, SSk Kazarinka z Ondavských Matiašoviec a SSk Lipka z Komáran. Laureátom v rámci kategórie sa stala ŽSSk Bančan z Banského. V kategórii ľudové hudby sa v zlatom pásme umiestnila ĽH FS Rovina z Dlhého Klčova a v striebornom pásme Vranovskí heligonkári. Podujatie bolo realizované s finančným príspevkom Matice Slovenskej.


Napísané: Jun 22, 2018