Regionálne dejiny

Dec 01, 2017

V súčasnom globálnom svete, ktorý likviduje akékoľvek osobitosti vývoja v spoločnosti sa uznáva dôležitosť zachovania si vlastnej identity. Súčasťou tejto identity je aj dôsledné poznanie vlastnej histórie. Rozvoj a uchovávanie histórie jednotlivých regiónov a jej popularizácia je dôležitou úlohou pre našu spoločnosť. Z týchto dôvodov sa Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou rozdhodlo v rámci projektu "Poďme sa rozprávať..." zorganizovať besedu s historikom Vlastivedného múzea Hanušovce n.T. Mgr. Petrom Šafrankom o vranovských dejinách z obdobia 1. a 2. svetovej vojny.

Žiaci 9. ročníka zo ZŠ Sídlisko 2 sa dozvedeli množstvo informácií o deportácii Židov a Rómov z regiónu do pracovných a koncentračných táborov. Zaujímavé bolo aj rozprávanie o významnej osobnosti slovenských národných dejín a mesta Vranov - hrdinovi a národovcovi Dr. Cyrilovi Daxnerovi.

Projekt Hornozemplínskeho osvetové strediska z finančných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Napísané: Dec 01, 2017