Prednášky pre študentov

May 23, 2019

Dňa 21. a 22. mája sa v priestoroch Hornozemplínskeho osvetového strediska uskutočnila prednáška pre študentov Gymnázia Dr. Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou.

21.5. 2019
Prednášku na tému: „Cesta k tolerancii,“ viedla Mgr. Jana Lutašová - Husťáková z CPPPaP z Vranova nad Topľou a rozdelila ju do štyroch tém:

  • Štúdium na Vysokej škole
  • Voľba budúceho povolania
  • Uplatnenie na trhu práce
  • Zistenie osobnostných predpokladov pre výkon budúceho povolania.

Možností je veľa - stačí si iba vybrať tú správnu voľbu. Študenti , ktorí sa prednášky zúčastnili majú ešte dva roky čas rozmýšľať o tej svojej najsprávnejšej ceste životom.

22.5.2019
Prednášku na tému: „Cyril Daxner a jeho odkaz,“ viedol Mgr. Slavomír Gallo. Študenti sa dozvedeli sa o osobnosti, ktorú nesie aj názov ich školy.
Dr. Cyril Daxner (20. 7. 1904 Tisovec -7. 6. 1945 Bratislava).
Slovenský právnik, dôstojník, novinár, národný a kresťanský aktivista, advokát vo Vranove nad Topľou, organizátor SNP na Východnom Slovensku.

Prednášku na tému: „Winston Churchil,“ viedol Keithon Clementson. Winston Leonard Spencer-Churchill (30. 11.1874 Woodstock - 24. 1. 1965 Londýn). Anglický politik, premiér Spojeného kráľovstva v rokoch 1940 -1945 a 1951-1955. Spisovateľ (Nobelova cena za literatúru 1953), historik, žurnalista, vojak, maliar. Táto prednáška bola o to zaujímavejšia, že ju prednášal anglicky hovoriaci lektor.


Napísané: May 23, 2019