Pravda o drogách - beseda

Dec 04, 2017

4.decembra sme zrealizovali poslednú zo série prednášok v rámci projektu Poďme sa rozprávať. Zúčastnili sa jej študenti Gymnázia a žiaci ZŠ Bernolákova. Témou besedy bola Pravda o drogách, ktorú lektorsky viedol Peter Remper z Občianskeho združenia Slovensko bez drog. Poukázal na to, že drogová závislosť nevzniká náhle, ale vyvíja sa z túžby, ktorá súvisí so spôsobom života jednotlivca. Náklonnosť k tomuto nebezpečiu vzniká najmä v dospievajúcom veku. A práve preto toto obdobie je veľmi dôležité pre rozvoj zdravej osobnosti a slobodného rozhodovania. Každý žiak, ktorý sa tejto prednášky o škodlivosti drog zúčastnil, získal brožúru o drogách a taktiež doklad o sľube šerifa, ktorý spolu s prednášajúcim a svojimi spolužiakmi aj zrealizoval v závere prednášky.

Projekt Hornozemplínskeho osvetového strediska finančne podporil Fond na podporu umenia.


Napísané: Dec 04, 2017