Pochovávanie basy

Mar 04, 2019

„Najveselšie obdobie roka „fašengi“ strieda 40-dňový pôst. Ukončia sa všetky zábavy a svet sa vráti opäť do starých koľají. Na poslednej fašiangovej zábave sa preto predvádza symbolické pochovávanie basy - ľudová hra parodizujúca skutočný pohreb. Jej základným motívom je zákaz zábav počas nasledujúceho pôstu. Jedná sa o výrazné komické stvárnenie. Hlavnými kostýmovanými postavami sú kňaz, rechtor a smútiaci „pozostalí“. Kňaz paroduje obrad rozlúčky, aká býva pri cirkevnom obrade, ohlasuje koniec zábavy a lúči sa s basou, ktorú za náreku prítomných vynášajú von.“
Týmito slovami predstavila Nela Lukičová scénku, ktorá nasledovala. 13-členné zoskupenie seniorov nám ukázalo ako sa lúčia s ich „basou.“ Texty neboli dané, trošku boli nacvičené, trošku si ich vytvárali herci sami, väčšinou improvizovali popretkávanými humornými príbehmi. No aj tak najviac zaujal príbeh Heleny a Magdy, ktoré akoby „potúžené“ sa stretli náhodou na chodníku. Niektorými pesničkami, ako napr.: „Hej, povedzela moja mac, Anička, dušička, Na valale o pul noci, či Idzem po valale“ pozývali do tanca Maťo Novák a Juraj Tiňo. Celému tímu ľudí, ktorí pre nás toto divadlo nacvičili a predviedli v Juniori a spríjemnili nám utorkové popoludnie, patrí veľké poďakovanie.
Pôst má pomôcť človeku nájsť si cestu k duchovným hodnotám. Tak skúsme ju nájsť.


Napísané: Mar 04, 2019