Paleta farieb

Nov 18, 2018

Poslednou výstavou v tomto roku sa vo výstavnej sieni HZOS prezentuje Peter Kočan. 15. 11. vernisážou bola verejnosti sprístupnená výstava olejomalieb tohto mladého výtvarníka z Tovarného. Kolekcia vystavovaných diel tematický predstavuje krajiny z plenérov, podľa vlastných predlôh ale aj z predlôh maliarov, ktorými sa autor inšpiroval. Jeho veľkým vzorom v začiatkoch bol americký maliar Bob Ross a v poslednom období ruský maliar Igor Sacharov. Od začiatku tvorí pod profesionálnym dohľadom Slavomíra Čupila. A životné krédo Petra Kočana? “Moja tvorba by mala v dnešnej uponáhľanej dobe priviesť ľudí k pozastaveniu sa, aby si všimli ozajstné krásy prírody, krásy harmónie, ktoré nám ponúka...a ja budem maľovať , lebo je to moje poslanie...“ Výstava potrvá do 21.12. 2018


Napísané: Nov 18, 2018