Október - Mesiac úcty k starším

Oct 05, 2017

Tak ako v prírode ubiehajú ročné obdobia, tak sa nejako i človeku míňa rôčik za rôčkom a pomaly nastáva jeseň života. Jesenný mesiac október a jeseň života sú dva paralely, ktoré spolu súvisia. Staroba k nám prichádza nenápadne, pomaly a veru nedá sa jej vyhnúť. Ale to ešte neznamená koniec životným aktivitám. Mesiac október by mal byť pre nás všetkých pripomienkou, ako si starších ľudí v našom okolí uctiť a poďakovať sa im za doterajšiu prácu a lásku, ktorú nám každodenne rozdávali. Už každoročne sa v mesiaci október stretávajú seniori zo základných organizácií, aby spoločne oslávili tento sviatok. Tohtoročné stretnutie seniorom v kultúrnom programe spríjemnili:

5.10.2017 - reštaurácia Junior (ZO SZZP Vranov Sever - ved. Elena Kopsová) - deti zo ZŠ Bernolákova vo Vranove n.T. s programom „ÚSMEV“ pod vedením Mgr. Gabiky Šustovej.

12.10.2017 - reštaurácia Oáza (ZO SZZP Stred - ved. Mária Mudráková) - deti z MŠ ulica 1. mája vo Vranove n. T. s programom „Máša a Medveď“ pod vedením Anny Vasiľovej a Mgr. Janky Boháčovej.

17.10.2017 - reštaurácia Oáza (ZO JDS Vranov Centrum - ved. Angela Zubková) - deti zo ZŠ Sídlisko II vo Vranove n,.T. - dievčatá zo súboru mažoretiek Varanovia, pod vedením Martiny Holpovej a detský folklórny súbor Ďatelinka zo ZŠ Lúčna pod dohľadom Mgr. Budaiovej, Mgr. Mikitovej a Mgr. Mišika. V programe vystúpila aj spevácka skupina Ružička. Básne predniesla Božena Dončáková a Mária Hladká. Milý príhovor k seniorom si pripravila Agnesa Jasiková.

19.10.2017 - Školská jedáleň ZŠ Sídl. II Vranov n.T. (ZO SZTP - ved. Margita Salašovičová) - DFS Ďatelinka pri ZŠ Lúčna vo Vranove n. T., pod vedením Mgr. Julky Mikitovej a Mgr. Janky Budaiovej.

24.10.2017 - reštaurácia Oáza (ZO SZTP - ved. Magdaléna Obrinová) - báseň v podaní Boženy Dončákovej. Jubilantkám sa prihovoril Jozef Choma a primátor mesta Ing. Ján Ragan.

27.10.2017 - Denné centrum seniorov Vranov n.T. - pozvaní hostia - primátor mesta Ing. Ján Ragan, riaditeľ MsDK Ing. Alfonz Kobielsky, honorárny konzul Ukrajiny na Slovensku Stanislav Obický, Mgr. Peter Kocák a PaedDr. Blažena Matisová sa prihovorili prítomným a poďakovali sa za „lokše,“ ktoré pre prítomných 25 členov napiekli Magdaléna Kroková, Helena Tóthová a Petronela Lukičová.

27.10.2017 - Školská jedáleň ZŠ Lúčna Vranov n.T. (zástupcovia zo základných organizácií JDS okresu Vranov n. T. - predseda PaedDr. Ján Popaďák) - detský folklórny súbor Ďatelinka zo ZŠ Lúčna pod dohľadom Mgr. Budaiovej, Mgr. Mikitovej, ĽH Dzugasovci z Prešova, ľudový rozprávač Jožko Jožka, Marka Mačošková, Trio Svitkových a FS Vargovčan.

Milí naši seniori, k vášmu sviatku vám prajeme pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu, radosti zo života a aby vaša životná múdrosť vás citlivo viedla každým dňom vášho života. Prežite ďalšie roky obklopení láskou, úctou a pozornosťou vašich najbližších. Nech sú dni vášho zrelého veku prepletené vďačnosťou nás všetkých.


Napísané: Oct 05, 2017