Športové hry

Jul 04, 2019

Za účasti 16 družstiev (Vranov n. T. – Mlynská, Sever, Stred, Juh a RO, Čaklov, Dlhé Klčovo, Kučín, Kvakovce 1, Nižný Hrabovec, Ondavské Matiašovce, Skrabské, Soľ, Vyšný Žipov, Zámutov, Žalobín), sa 2. júla konali „Okresné športové hry členov Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Vranovského okresu.“ Súťažilo sa v štyroch disciplínach a predseda OO SZZP Michal Jonek odmenil najlepších: ,

Krúžky:

 1. miesto – Viera Tiňová, Zámutov,
 2. miesto – Anna Baranová, Kvakovce 1,
 3. miesto – Anna Tkáčová, Žalobín.

Hod na cieľ:

 1. miesto – Viera Hricová, Dlhé Klčovo,
 2. miesto – Anna Baranová, Kvakovce 1,
 3. miesto – Anna Arendášová, Kvakovce 1.

Kop na cieľ:

 1. miesto – Milan Bučko, Vranov n. T. – RO,
 2. miesto – Jozef Tkáč, Žalobín,
 3. miesto – Anton Hermanovský, Heligonkári.

Šípky:

 1. miesto – Viera Marošová, Vranov – Mlynská,
 2. miesto – Jozef Mihalčin, Čaklov,
 3. miesto – Helena Humeníková, Kvakovce 1.

Najlepšie družstvá:

 1. miesto a pohár starostu obce Vyšný Žipov – Kvakovce 1,
 2. miesto – Dlhé Klčovo,
 3. miesto – Zámutov.

Bez finančnej pomoci by sa nedalo zvládnuť toto podujatie. A tak naše poďakovanie patrí prednostovi OÚ vo Vranove n. T. Mgr. Andrejovi Krišandovi, riaditeľke ZŠ vo Vyšnom Žipove Mgr. Eve Gogovej a hoci začali prázdniny, poskytla nám svoj školský areál. Samozrejme nemôžeme zabudnúť ani na kuchárky, ktoré nám pripravili chutný obed, uvarili voňavú kávu a ponúkli nás chutnými koláčmi, poďakovanie patrí aj Ocú Vyšný Žipov a starostovi obce Mgr. Miroslavovi Ondičovi, Hornozemplínskemu osvetovému stredisku vo Vranove n. T., výboru ZO SZZP V. Žipov a jeho predsedníčke Marte Tarčinskej, Heligonkárom a zdravotníckej pomoci Mudr. Márii Havirovej.
Podujatie finančne podporila vláda SR.


Napísané: Jul 04, 2019