Okresné športové hry

Jul 09, 2018

 1. júla 2018 sa uskutočnil 16. ročník okresných športových hier SZZP Vranovského okresu. Zúčastnilo sa ho 125 členov zo 17-tich základných organizácií. K výborným výsledkom všetkých súťažiacich prispelo počasie a krásne prostredie areálu penziónu „KONDOR“ v Zámutove. Kultúrnym programom podujatie obohatila domáca ženská spevácka skupina "Komanička" a Vranovskí Heligonkári. Predseda Okresného výboru SZZP vo Vranove n.T. p. Michal Jonek poďakoval za finančnú podporu hlavnému sponzorovi firme Marius Pedersen, mestu Vranov nad Topľou, zastupiteľstvu obce Zámutov na čele so starostom p. Stanislavom Dudom, Hornozemplínskemu osvetovému stredisku vo Vranove n.T., predsedníčke ZO SZZP Vierke Sochaňovej a celému kolektívu ZO SZZP Zámutov (kuchárom, obsluhujúcim), ktorí sa počas celého dňa starali o občerstvenie účastníkov.

Poďakovanie patri všetkým prítomným súťažiacim, povzbudzujúcim, obsluhujúcim, majiteľom areálu, rozhodcom, zapisovateľom a všetkým, ktorí sa podieľali na krásnom športovo - spoločenskom podujatí zdravotne postihnutých členov SZZP Vranovského okresu.

Výsledky 16. ročníka O ŠH členov SZZP okresu VT

Disciplína - krúžky

 1. miesto Anton Hermanovský - Heligonkári
 2. miesto Daniel Kentoš - Vranov Sever
 3. miesto Drahoš Bamburák - Soľ

Disciplína - hod na cieľ

 1. miesto Alžbeta Čorejová - Vranov RO
 2. Jozef Kaňuk - Skrabské
 3. miesto Mária Žgradová - Vranov Mlynská

Disciplína - kop na cieľ

 1. miesto Marcela Baškovská - Kučín
 2. miesto Michal Marenčin - V. Žipov
 3. miesto Štefan Štovka - Kučín

Disciplína - Šípky

 1. miesto Ján Kopína - Vranov Juh
 2. miesto Ján Kulich - Kladzany
 3. miesto Jozef Balaž - Žalobín

Najlepšie umiestnenie ZO SZZP 1 miesto - Kučín 2. miesto - Vranov Juh 3. miesto Vranov - RO Cenu starostu obce Zámutov Stanislava Dudu získala najlepšie umiestnená ZO SZZP Kučín. Pohár a diplom prevzal jej predseda p. Dušan Boroš.


Napísané: Jul 09, 2018