O regionálnych dejinách

Apr 17, 2018

Dňa 6. apríla Hornozemplínske osvetové stredisko usporiadalo besedy s historikom Vlastivedného múzea Hanušovce nad Topľou Mgr. Petrom Šafrankom pre ZŠ Bernolákova vo Vranove nad Topľou. Besedy boli určené žiakom deviateho ročníka. Prvá téma bola - Hodnoty dneška a odkaz Holokaustu. V širšom ponímaní zahŕňala problematiku pracovných táborov v okrese a deportácie Židov do koncentračných táborov. Druhou témou – bola História výstavby železničnej trate Prešov- Vranov – Strážske (1939-1943) a pracovného tábora zriadeného v Hanušovciach n. T. (1942). Jednotlivé prezentácie vyvolali diskusiu a zamyslenie sa nad hodnotou ľudských práv, tolerancie, demokracie a humanizmu.


Napísané: Apr 17, 2018