Novoročné stretnutie priateľov kultúry 2018

Jan 24, 2018

Dňa 11. januára 2018 bola vo výstavnej sieni sprístupnená slávnostnou vernisážou výstava olejomalieb s názvom „Fantazijné inšpirácie“ autorky Daniely Petríkovej. Rodáčka z Humenného, momentálne pôsobiaca v našom meste, svoj výtvarný talent rozvíjala najskôr na ZUŠ a neskôr na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Košiciach. Výtvarnej tvorbe sa venuje vyše 20 rokov. Žánrovo je to figurálna, ilustračná a abstraktná maľba. Zachytáva harmóniu, optimizmus a dobrú náladu, čo je v dnešnom svete výnimočné pre čerpanie pozitívnej energie a pohody. Prečo viac inklinuje k abstraktnému vyjadreniu? Lebo toto je lyrika: symbolika tvarov a farieb, experimentálna koncepcia. Vystavovaná kolekcia jej tvorby predstavuje oleje, obrazy maľované na sklo a rôzne kombinované techniky. Symbolika a mystika jej ponúkajú neobmedzené možnosti výtvarného prejavu a dávajú jej voľnosť tvorby. Okrem súkromných akcií a individuálnych prehliadok vystavovala na spoločných výstavách v Košiciach, Humennom, Snine a v našom meste. Zúčastnila sa medzinárodného plenéru v roku 2014 v Nemecku, kde nadobudla bohaté skúsenosti voľnej a neobmedzenej tvorby, čo v súčasnosti nepochybne využíva vo svojej práci. Výstava bola sprievodným podujatím už tradičného NOVOROČNÉHO STRETNUTIA PRIATEĽOV KULTÚRY a potrvá do 11. februára 2018.


Napísané: Jan 24, 2018