Novoročné stretnutie priateľov kultúry

Jan 10, 2020

  1. januára sa vo Výstavnej sieni Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou uskutočnilo tradičné novoročné stretnutie priateľov kultúry. Je to jedna z našich foriem poďakovania sa za celoročnú spoluprácu v oblasti vzdelávania a kultúry. Stretli sa tu predstavitelia rôznych inštitúcií, poslanci PSK a mesta Vranov nad Topľou, starostovia obcí, vedúci folklórnych kolektívov, výtvarníci a ďalší priaznivci kultúry. V úvode sme predstavili našu klubovú činnosť – spoločenské tance z tanečnej školy SHOW DS, ktorú reprezentovali Bibiana Kuľhová a Ján Oliver Kuľha, ľudové tance v podaní FS Vranovčan, bojový šport predviedli Julian Nguyen a Samuel Kovaľ. Svojim spevom potešili nejedného poslucháča Ninka Mrusková zo ZŠ Sídlisko II za hudobného doprovodu Mgr. Petra Šofranka a Mgr. Matúša Boroša, hrou na gitaru a spevom Boris Marcinov z CVČ a akrobatickým tancom očarila Grétka Grácová taktiež z CVČ vo Vranove nad Topľou. Neoddeliteľnou časťou novoročného stretnutia je vernisáž výstavy. Tohto roku výstavná sieň patrila nádherným výtvarným prácam dvoch autorov MUDr. Martiny Turčaniovej a MUDr. Stanislava Jasovského pod názvom Farebné emócie. Rozhovory, poďakovania, výmeny skúseností a plány do budúceho roka, to všetko tvorilo neopakovateľnú atmosféru štvrtkového popoludnia.


Napísané: Jan 10, 2020