Na hodvábe maľované

Aug 26, 2020

Tentokrát sa v Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove nad Topľou maľovalo na hodváb. Pod vedením lektorky Beáty Halandovej si účastníci mohli vyskúšať techniku kontúrovania a batikovania na hodváb.


Napísané: Aug 26, 2020