Mládež spieva 2019

Apr 11, 2019

Mládež spieva 2019 - krajská postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov sa konala 10.4.2019 v MsDK vo Vranove nad Topľou za účasti 3 detských speváckych zborov z rôznych miest Prešovského kraja – Svidník, Humenné a Vranov nad Topľou

Zoznam zúčastnených telies:

Dievčenský spevácky zbor Ozvena z Vranova nad Topľou
Umelecký vedúci: Vilma Krauspeová

Detský spevácky zbor Lienka Humenné
Umelecký vedúci: Mgr. Zuzana Dirbáková

Detský spevácky zbor Amaryllis zo Svidníka
Umelecký vedúci: Mgr. Erika Cichá

Členovia odbornej poroty: Predseda poroty: Mgr. Oľga Varinská Člen poroty: Mgr. Tatiana Švajková PhD. Člen poroty: Mgr. Ľubomír Varínsky

Počet účinkujúcich kolektívov : 3 kolektívy Celkový počet účinkujúcich - spolu: 96 detí

Porota skonštatovala, že súťaž bola na veľmi vysokej úrovni. Podľa ich hodnotenia jednotlivé spevácke zbory prezentovali pestrú dramaturgiu. Výber skladieb bol zvládnutý na výbornú s perspektívou rastu hlasového prejavu. Veľmi dobrá úroveň hlasového prejavu a intonačnej čistoty a predovšetkým bezprostredné prežívanie hudby svedčí o dobrom vedení spevákov zo strany ich zbormajstrov. Zároveň pochválila presvedčivé dirigentské výkony. Vysoko vyzdvihla kvality jednotlivých speváckych zborov, o čom svedčí aj to, že sa všetky 3 súťažné spevácke zbory umiestnili v zlatom pásme.

Zlaté pásmo s priamym postupom získal Dievčenský spevácky zbor OZVENA z Vranova nad Topľou Zlaté pásmo s návrhom na postup získal Detský spevácky zbor Lienka z Humenného Zlaté pásmo získal Detský spevácky zbor Amaryllis zo Svidníka.


Napísané: Apr 11, 2019