Mládež spieva 2018

Mar 26, 2018

Mládež spieva 2018 - krajská postupová súťaž a prehliadka mládežníckych speváckych zborov sa konala 22.3.2018 v MsDK vo Vranove nad Topľou za účasti 2 mládežníckych a 2 detských speváckych zborov z rôznych miest Prešovského kraja – Levoča, Prešov, Poprad a Humenné.

Zoznam zúčastnených telies:

Dievčenský spevácky zbor Gaudeamus z Prešova
Umelecký vedúci: Mgr. Denisa Matysová

Dievčenský spevácky zbor IUVENTUS PEDAGOGICA z Levoče
Umelecký vedúci: Mgr.rt. Mgr. art. Igor Grega

Detský spevácky zbor Lienka Humenné
Umelecký vedúci: Mgr. Zuzana Dirbáková

Popradský detský spevácky zbor
Umelecký vedúci: Bc. Blanka Richnavská Dis.art.

Členovia odbornej poroty:
Predseda poroty: Mgr. Tatiana Švajková PhD.
Člen poroty: Mgr. Oľga Varinská
Člen poroty: Mgr. Ľubomír Varínsky
Člen poroty: Mgr. Dominika Semaňáková
Počet účinkujúcich kolektívov : 4 kolektívy
Celkový počet účinkujúcich - spolu: 142 detí

Porota skonštatovala, že súťaž bola na veľmi vysokej úrovni. Podľa ich hodnotenia jednotlivé spevácke zbory prezentovali pestrú dramaturgiu. Výber skladieb takmer vo všetkých prípadoch rešpektoval stupeň rozvoja zborovo-speváckych zručností spevákov i dirigentskej spôsobilosti zbormajstrov. Veľmi dobrá úroveň hlasového prejavu a intonačnej čistoty a predovšetkým bezprostredné prežívanie hudby svedčí o dobrom vedení spevákov zo strany ich zbormajstrov. Vítaným spestrením prehliadky bola účasť hosťujúcich nesúťažných speváckych zborov Vyzdvihli aj veľmi dobré zvládnutie povinnej skladby Vysoko vyzdvihli kvality jednotlivých speváckych zborov, o čom svedčí aj to, že sa obidva súťažné spevácke zbory umiestnili v zlatom pásme.

Zlaté pásmo s priamym postupom získal Dievčenský spevácky zbor GAUDEAMUS z Prešova
Zlaté pásmo s návrhom na postup získal Dievčenský spevácky zbor IUVENTUS PEDAGOGICA z Levoče


Napísané: Mar 26, 2018