Medzigeneračné tandemy

Dec 14, 2018

Nie je nič krajšie ako čaro Vianoc. Obdobie, v ktorom sa snúbia tradície s bežným ľudským životom často tak uponáhľaným, že na tradíciu skrátka nemáme čas. Pre mnohých je jednoduchšie zájsť si do supermarketu, nakúpiť si perníčky, ozdoby a Vianoce sa môžu začať. Ale voľakedy to nebolo také jednoduché. Naši starí rodičia si museli pracne vyrobiť všetky ozdoby sami. Do pozlátka balili jabĺčka, oriešky, kockový cukor a tí chudobní aj zemiaky a vešali ich na stromček. Nebolo dôležité to čo je v pozlátku, ale to, že sa na stromčeku niečo trblieta. Aj na toto si popri pečení a zdobení perníčkov zaspomínali seniori vo výstavnej sieni Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou, kde sa už po štvrtý krát stretli deti zo základných škôl a dôchodcovia z klubov dôchodcov v rámci projektu Medzigeneračné tandemy. Opäť tak vznikol priestor na odovzdávanie skúseností, vedomostí a rozvoj vzájomných vzťahov medzi generáciami. Spolu vyrábali ozdoby z prírodných materiálov a zdobili vianočný stromček. Atmosféra doslova dýchala tým neopísateľným čarom, vôňou a tradíciou najkrajších sviatkov v roku. Sme vďační všetkým zúčastneným za koledy, perníčky a aktívnu účasť a Ministerstvu kultúry SR za finančný príspevok. Súčasťou projektu bola aj beseda s Ľubicou Gálisovou- prezidentkou Fóra pre pomoc starším, ktorá oboznámila seniorov s odvrátenou stranou society. Porozprávala o nekalých praktikách páchaných na dôchodcoch tak zo strany spoločnosti ako aj zo strany ich najbližších. Poukázala na potrebu integrácie seniorov do aktívneho života, ktorou sa často zmierňuje pocit samoty, nepotrebnosti a utrpenia. Pretože ,,Ľahšie nesie bremeno staroby ten, kto cíti úctu a lásku mladých.´´


Napísané: Dec 14, 2018