Online seniori

Jun 21, 2018

Nehľadať medzigeneračné rozdiely, ale naopak to spoločné, čo môže byť pre všetkých obohatením. Krásnym príkladom tejto myšlienky sa stal projekt Hornozemplínskeho osvetového strediska, ktorý v tomto roku spustil sériu stretnutí na oslavu spolužitia mladej živelnej mladosti a vyzretej múdrosti staroby. Druhé podujatie malo názov Online seniori a lektorsky ho viedla Anička Bačinská. 15. júna sa tak vo výstavnej sieni HZOS vytvorlil tandem medzi žiakmi 9. ročníka zo ZŠ Juh a seniormi z klubov dôchodcov. Témou bolo používanie mobilných zariadení. Ako sa pripojiť na wifi, ako odosielať fotky, správy, aké aplikácie si môžu stiahnuť, a ako sa používajú..... to všetko učili deti seniorov. Týmto podujatím sme chceli poukázať na to, že karta sa môže niekedy obrátiť. Že aj mladí majú čo ponúknuť starším.


Napísané: Jun 21, 2018