Medzigeneračné tandemy

Oct 01, 2018

27.septembra sme vo výstavnej sieni Hornozemplínskeho osvetového strediska realizovali tretiu aktivitu v rámci projektu Medzigeneračné tandemy pod názvom Aktívny fitnes pre mozog. Interaktívna tvorivá dielňa bola zameraná na trénovanie pamäti prostredníctvom hádaniek, krížoviek, vedomostných kvízov a na cvičenie dlhodobej pamäti prostredníctvom úloh, ktoré si pripravila Mgr. Marianna Majzlíková z Hornozemplínskej knižnice. Podujatia sa zúčastnili seniori z klubov dôchodcov, penziónu a žiaci siedmeho ročníka ZŠ Sídlisko 2 Vranov n.T.


Napísané: Oct 01, 2018