Medzigeneračné tandemy 2

Oct 04, 2019

Už od nepamäti sa postoj k starým ľuďom niesol v znamení protikladov. Mladá generácia sa nechce podobať na staršiu. Seniorov opisujú ako netolerantných, neústupných, tvrdohlavých a svojských. No platí to aj opačne. Starší ľudia sa vo svojich názoroch na mladých nevyhýbajú negatívnym postojom. Kritizujú spôsob ich života i neúctu k hodnotám. V spoločnosti tak dochádza k odcudzovaniu generácií pod názvom Medzigeneračné tandemy. Projektom Medzigeneračné tandemy 2 chceme pokračovať v započatej misii. Vytvárať tandemovú komunikáciu. Ukázať mladým, že o senioroch netreba uvažovať iba ako o dôchodcoch, ktorí už nemajú čo ponúknuť spoločnosti. Že rovnako ako adolescenti aj dôchodcovia podliehajú moderným trendom. Ako bolo... ??? Je ... A bude ... Otázky, ktoré trápia mladých aj starších. Podujatie, ktoré pripravilo 30. septembra 2019 Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove n. T. sa snažilo vyburcovať mladých k takýmto konfrontáciám. Medzi predsedov zo ZO JDS Vranovského okresu tak prišli študenti SOŠ Drevárskej, tr. 1. M (tr. uč. Mgr. Viera Demčáková). Najprv sa rozhovorili tí starší. Ing. Katarína Sabolčáková prečítala z knihy Mgr. Márie Fečkovičovej „Dobranský bubeník“ o tom, ako sa žilo niekedy, aké boli domy, dvory, ako sa zabávali naši prarodičia, aké šaty sa nosili, že vzduch bol čistejší .... Juraj Barkóci, predseda ZO JDS N. Hrušov, Pavol Dobranský zo Sačurova, Mária Spišáková z Komáran, Mária Kertisová z Čierneho n. T., Anna Ondrejkovičová z Vyšného Kazimíra, Monika Širáková zo Žalobína a Lýdia Prostenica, predsedníčka z Cabova, ktorí sa do besedy zapojili, sa zhodli na jednom: mladí menej čítajú, chýba im slovná zásoba, viazne tak komunikácia, spolužitie v rodine je mnohokrát narušené, nevytvárajú sa kamarátske vzťahy, ľudia sa sami sebe odsudzujú... Po týchto kritických slovách na adresu určitej skupiny mladých ľudí to nevydržal Tomáš Krajník (SOŠ Drevárska) a rozpovedal svoj zážitok z vlaku, kedy sa slušne prihovoril staršej babke. Ale tá ho ani po polhodine nepustila k slovu. Aj takéto výnimky hovoria za všetko: nehádžme všetkých do jedného vreca. Žijeme spolu, tak si nájdime k sebe cestičku - cestou tolerancie. Veď aj my sme boli niekedy mladí. Angela Zubková, ako lektorka podujatia, sa rozhovorila o tom, ako so svojimi súrodencami prežívala detstvo bez elektriny. Pripravila zaujímavosti o kraji v ktorom žijeme, položila zaujímavé otázky prítomným a tí si svoje vedomosti mohli vyskúšať vo vedomostnom teste. Podujatie Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove n. T. bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.


Napísané: Oct 04, 2019