Lipka v Kamenici nad Cirochou

Sep 10, 2019

Kultúrny dom v Kamenici nad Cirochou ožil v piatok 6. septembra spevom a tancom na „Krajskej prehliadke speváckych skupín “. Tvorili ich seniori z deviatich ZO JDS Prešovského kraja. Úvod patril domácej SSk Barborka a pozvanie prijali aj SSk Košarovčanka z Košaroviec, FS Javorina z Kolačkova, SSk Koňarečka z Prešova, MSSk Kochanovske chlopi, ŽSSk Svidničanka zo Sniny, FS Beskyd zo Stakčína a SSk Humenskí seniori. Náš okres reprezentovala FSk Lipka z Komáran, ktorým bola oporou aj prítomnosť predsedníčky OO JDS vo Vranove n. T. Kataríny Sabolčákovej a ŽSSk Ružička. Svojím spevom roztancovala aj posledné minúty tohto piatkového stretnutia seniorov, ktoré mala pod palcom krajská podpredsedníčka JDS Mgr. Milena Rokytková zo Sniny a predsedníčka OO JDS v Humennom Ing. Viera Kmiťová.


Napísané: Sep 10, 2019