Krajská súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov

Sep 10, 2017

Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou uskutočnilo dňa 10. 9. 2017 krajskú súťaž a prehliadku choreografií folklórnych kolektívov prešovského kraja. Podujatie na ktorom sa vystriedalo takmer 300 účinkujúcich vnieslo potešenie ducha nielen divákom, ale aj samotnej porote, ktorá dohliadala a hodnotila choreografické čísla jednotlivých súťažných kolektívov. Na súťažnej prehliadke sa nám predstavili. FS Ľubovňan, FS Torysa, FS Makovica, FS Vranovčan, FS Chemlon, FS Magurák, FS Sabinovčan, FSk Raslavičan, FS Magura.

Predseda poroty: Ing. Vladimír Urban

Členovia poroty:

 • Mgr. Art. Miroslava Palanová
 • Mgr. Jana Ambrózová, PhD.
 • Mgr. Tatiana Salajová
 • Mgr. Štefan Štec

Po súťažnej časti a vyhlásení výsledkov, odovzdaní diplomov a vecných cien, sa uskutočnil odborný seminár za účasti vedúcich jednotlivých kolektívov, sólistov a členov odbornej poroty.

Výsledky:

ZLATÉ PÁSMO S PRIAMYM POSTUPOM NA CELOSLOVENSKÚ SÚŤAŽ:

 • FS VRANOVČAN – „Zbohom“ (autor choreografie Mgr. Peter Kocák, Mgr. Art. Stanislav Marišler, ArtD.)

ZLATÉ PÁSMO S NÁVRHOM NA POSTUP:

 • FSk RASLAVIČAN – „Kim ce ňezačepia“ (autorka choreografie Mgr. Monika Balážová)
 • FS MAGURA – „ Zagrojčes muzycy“ (autor choreografie Jaroslav Pavliga, Sylvia Pavligová)

ZLATÉ PÁSMO:

 • FS VRANOVČAN – „Frajirkoš“ (autor choreografie Mgr. Peter Kocák)

STRIEBORNÉ PÁSMO:

 • FS ĽUBOVŇAN – „ Na šivatoho Jana“ (autor choreografie PaedDr. Alena Konevalová, František Novotný)
 • FS TORYSA – „Jarná Torysa“ (autor choreografie doc. Vladimír Marušin, ArtD.)
 • FS MAGURÁK – „Goralské trojky“ (autor choreografie Juraj Švedlár)

BRONZOVÉ PÁSMO:

 • FS MAKOVICA - „Tancuj chlope“ (autor choreografie Mgr. Art. Viliam Mikula)
 • FS CHEMLON – „Fľaškový“ (autor choreografie doc. Vladimír Marušin, ArtD.)
 • FS CHEMLON - „Karičky a Pod nohy“ (autor choreografie doc. Vladimír Marušin, ArtD.)
 • FS SABINOVČAN – „Po kuščičko“ (autor choreografie Štefan Foriš, Michaela Klčová)


Napísané: Sep 10, 2017