Výtvarníci portrétovali

Apr 26, 2018

Dňa 25. apríla 2018 sa vo výstavnej sieni Hornozemplínskeho osvetového strediska znovu stretli amatéri – výtvarníci. Tentoraz už tvorili. Témou stretnutia boli základy portrétovania. Dr. Čupil najprv voviedol výtvarníkov do problematiky prípravy podkladovej plochy, správneho výberu papiera, kresliarskych materiálov a čo je dôležité, vizuálneho a dôkladného stotožnenia sa s tým, čo ideme kresliť. Po odborných pokynoch portrétovania sa začalo s kresbou hlavy. Výsledkom stretnutia boli škice, kresby, v ktorých sa bude pokračovať na ďalšom stretnutí štúdiou a vkresľovaním detailov tváre. Ďalšie naplánované stretnutie je 31. 05. 2018.
Video zo stretnutia si môžete pozrieť TU.


Napísané: Apr 26, 2018