Klubové stretnutie výtvarníkov 2018

Mar 01, 2018

Klub výtvarníkov sa znovu stretol 28. 02. 2018 vo výstavnej sieni HZOS vo Vranove n. T. Hlavnou témou bol rozbor výtvarných prác okresnej súťaže VÝTVARNÝ VRANOV za prítomnosti člena poroty Slavomíra Durkaja. Nie menej zaujímavá bola prítomnosť pána Slavomíra Čupila, ktorý voviedol výtvarníkov do problematiky hlavných zásad maliarskeho remesla. Zdôraznil hlavne to, aké je dôležité ovládať základy o kresbe, teórii farieb, kompozícii, o svetle, perspektíve, výbere témy, formátovaní. To všetko by malo predchádzať kvalitnému výsledku výtvarného diela. „ Motivačné“ stretnutie s pánom Čupilom zaujalo výtvarníkov natoľko, že sa dohodli tvoriť na najbližšom stretnutí. Dohodli sa na termíne 25. 4. 2018 v priestoroch výstavnej siene HZOS a začali by s kresbou portrétu. Ak máte záujem zdokonaliť sa v tejto činnosti, príďte medzi nás.


Napísané: Mar 01, 2018