Klubové stretnutie výtvarníkov

Feb 02, 2018

  1. januára 2018 sa prvýkrát stretli neprofesionálni výtvarníci z nášho okresu, aby obnovili klubové stretnutia, na ktorých by zdokonaľovali svoje výtvarné umenie. Predbežne dohodnuté požiadavky sa týkali praktickej tvorby, ale aj teórie. Zišli sa tí najskúsenejší a najaktívnejší autori , preto boli ich návrhy na témy stretnutí rozsiahle. Navrhli kresbu, alebo maľbu portrétu a figúry podľa modelu, zátišia, či krajinu tvoriť priamo v plenéri. Preto aj školenia s plenérmi boli prediskutované s návrhmi na získanie sponzorov. Veľmi dôležitým bodom bola korektúra prác, vytvorených pred každým stretnutím. Ako poznať umenie starých majstrov, alebo teoretický si doplniť vedomosti o výtvarnom umení, to by sa umožnilo premietaním filmov. Odborným lektorom týchto podujatí bude PhDr. Slavomír Čupil, ktorý mnohých tvorbu už pozná. Stretnutia budú prebiehať každú poslednú stredu v mesiaci od 14.oo h v priestoroch výstavnej siene HZOS vo Vranove n. T. Ak sme vás zaujali a výtvarne tvoríte, radi vás uvítame.


Napísané: Feb 02, 2018