Hviezdoslavov Kubín

Mar 19, 2019

Dňa 20. marca sa v Hornozemplínskom osvetovom stredisku uskutočnila okresná súťaž v prednese poézie a prózy pre žiakov základných škôl (I. - III. kategória). Bohatá účasť žiakov potešila nielen nás ale aj odbornú porotu, ktorá rozhodla takto :

I. Kategória -Poézia (15 súťažiacich)

 1. Miesto - Alexandra Mižovová ZŠ Sídl. II Vranov n. T.
 2. Miesto - Ľubomír Molitoris ZŠ a MŠ Tovarné
 3. Miesto - Viliam Peter Jonek ZŠ Žalobín
 4. Čestné uznanie - Zuzana Zolotová ZŠ Juh Vranov n. T., Vladislav Husivarga ZŠ Hanušovce, Filip Calko ZŠ Sedliská

Próza (16 súťažiacich)

 1. Miesto - Viktória Štefanovová ZŠ Bernolákova Vranov n. T.
 2. Miesto - Jessica Kováčová ZŠ Žalobín
 3. Miesto - Terézia Anna Semanová ZŠ Hanušovce
 4. Čestné uznanie - Ela Fecenková ZŠ a MŠ Tovarné, Barbora Hricová ZŠ Juh Vranov n. T,Tamara Kolesárová ZŠ Sídl. II Vranov n. T., Lívia Némethová ZŠ Sedliská

II. Kategória - Poézia (10 súťažiacich)

 1. Miesto - Viktória Sabolová ZŠ Bernolákova Vranov n. T.
 2. Miesto - Kristián Mihalenko ZŠ Juh Vranov n. T.
 3. Miesto - Ivan Škorpil ZŠ Hanušovce
 4. Čestné uznanie - Dorothy Kľučárová CSS Vranov n.T.

Próza (12 súťažiacich)

 1. Miesto - Mariane Štefanovová ZŠ Bernolákova Vranov n. T.
 2. Miesto - Alexandra Dudášová ZŠ a MŠ Tovarné
 3. Miesto - Katarína Kačerová ZŠ Sídl. II Vranov n. T.

III.Kategória - Poézia (10 súťažiacich)

 1. Miesto - Kristína Štefanovová ZŠ Bernolákova Vranov n. T.
 2. Miesto - Zuzana Homoľová ZŚ Juh Vranov n. T.
 3. Miesto - Zuzana Eštvaníková ZŚ Hanušovce
 4. Čestné uznanie - Zuzana Balogová ZŠ Vyšný Žipov, Lukáš Balog ZŠ Sídl. II Vranov n. T.

Próza (9 súťažiacich)

 1. Miesto - Norbert Jakubek, ZŠ Bernolákova Vranov n. T.
 2. Miesto - Daniela Dančová, ZŠ Juh Vranov n. T.
 3. Miesto - Bianka Pirščová, ZŠ Vyšný Žipov Všetkým žiakom blahoželáme k umiestneniu, postupujúcim prajeme veľa šťastia na krajskej súťaži, ktorá sa uskutoční 2. - 3. mája v DJZ v Prešove.


Napísané: Mar 19, 2019