Hviezdoslavov Kubín 2021 I. časť

May 06, 2021

Dňa 5. mája 2021 sa v Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove nad Topľou uskutočnilo okresné kolo súťaže v predense poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021 pre I. - III. kategóriu.

Tohtoročná súťaž prebehla trošku netradične - dištančnou formou. Odborná porota v zložení Mgr. Ľubica Bekeniová - predsedníčka poroty, MgA. Mgr. Marica Harčaríková a Mgr. Anna Gdovinová, hodnotili súťažné čísla na základe videonahrávok, ktoré zaslali prihlásení súťažiaci k nám do osvetového strediska.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE:

I. Kategória - poézia

 1. Miesto - Natália Fedorová - Základná škola s materskou školou Sedliská
 2. Miesto - Viktória Štefanovová - Základná škola Bernolákova,Timea Janočová - Základná škola Lúčna
 3. Miesto - Martin Karjanský - Základná škola Žalobín, Peter Viňanský - Cirkevná spojená škola
  Čestné uznanie - Edita Fedorová - Základná škola Juh, Laura Baranová - Základná škola Pavlovce

I. Kategória - próza

 1. Miesto - Anastázia Novotná - Základná škola Bystré
 2. Miesto - Alexandra Dančevská - Základná škola Bernolákova
 3. Miesto - Emma Mulbauerová - Základná škola Juh
  Čestné uznanie - Daniel Berta - Základná škola Sídlisko II, Anna Vojtková - Základná škola Dlhé Kĺčovo

II. Kategória - poézia

 1. Miesto - Aurel Illéš - Základná škola Lúčna
 2. Miesto - Barbora Hricová - Základná škola Juh
 3. Miesto - Tamara Furková - Základná škola Sídlisko II

II. Kategória - próza

 1. Miesto - Lenka Pšeničňaková - Základná škola Juh
 2. Miesto - Olívia Györiová - Základná škola Bernolákova
 3. Miesto - Noemi Mitriková - Základná škola Sídlisko II
  Čestné uznanie za uchovávanie rýdzosti dialektu - Alexandra Mižovová - Základná škola Sídlisko II

III. Kategória - poézia

 1. Miesto - Nina Mulíková - Základná škola Juh
 2. Miesto - neudelené
 3. Miesto - Alexandra Bužová - Základná škola Soľ

III. kategória - próza

 1. Miesto - Daniela Dančová - Základná škola Juh
 2. Miesto - Diana Novikmecová - Základná škola Lúčna
 3. Miesto - Michaela Novotná - Cirkevná spojená škola

Súťažiacim ďakujeme za účasť a postupujúcim prajeme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční v Prešove.


Napísané: May 06, 2021