Hviezdoslavov Kubín 2020

Sep 09, 2020

Dňa 8. septembra sa v Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove nad Topľou uskutočnila okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy pre žiakov stredných škôl – HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2020. Odborná porota v zložení Mgr. Ľubica Bekéniová, Mgr. Anna Gdovinová a Bc. Elena Kladná hodnotili súťažné vystúpenia a spomedzi recitátorov vybrali Norberta Jakubeka a Kláru Halasovú z Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi, ktorí budú náš okres reprezentovať na krajskej súťaži v Prešove.

Výsledky:

IV. kategória - POÉZIA

  1. miesto - Klára Halasová
  2. miesto - Eugénia Ficková, Patrik Kovka
  3. miesto - Kristína Štefanovová

IV. kategória - PRÓZA

  1. miesto - Norbert Jakubek
  2. miesto - Alexandra Janová, Katarína Gazdová
  3. miesto - Ivana Durkošová

Všetkým súťažiacim gratulujeme k umiestneniu a postupujúcim prajeme veľa šťastia v ďalšom kole súťaže.


Napísané: Sep 09, 2020