Hviezdoslavov Kubín 2018

Mar 27, 2018

Dňa 26. marca 2018 zorganizovalo Hornozemplínske osvetové stredisko okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy – HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018. 76 súťažiacich z 22 základných škôl a 6 súťažiacich z 3 stredných škôl v okrese bojovalo o postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční 2. – 4. 5. 2018 v Prešove. Prinášame Vám výsledky I. až IV. kategórie:

I. kategória POÉZIA:

1. miesto v zlatom pásme: Roman Machek – ZŠ Bernolákova (3. miesto v krajskom kole)
2. miesto v zlatom pásme: Zuzana Zolotová – ZŠ JUH, Dorothy Kľučárová – CSŠ Vranov n.T.
3. miesto v zlatom pásme: Alexandra Mižovová – ZŠ Sídlisko II., Ľubomír Molitoris – ZŠ a MŠ Továrne

Strieborné pásmo: Lívia Némethová – ZŠ Sedliská, Jessica Kováčová – ZŠ Žalobín Vladislav Husivarga – ZŠ Hanušovce n.T.

Bronzové pásmo: Miriam Vallová – ZŠ Zámutov, Karolína Hatalová – ZŠ Sečovská Polianka, Adriana Guregová – ZŠ Lomnická, Bianka Mičejová – ZŠ Lúčna, Timea Jusková – ZŠ Nižný Hrušov, Adriana Hladová – ZŠ Vyšný Žipov, Ema Lenďáková – ZŠ Bystré, Patrik Poliak – ZŠ Petrovce, Alexandra Volovská – ZŠ Holčíkovce, Sára Baranová – ZŠ Sačurov, Matej Hruščák – ZŠ Dlhé Klčovo

I. kategória PRÓZA:

1. miesto v zlatom pásme: Katarína Kačerová – ZŠ Sídlisko II (Cena za výborný prednes)
2. miesto v zlatom pásme: Viktória Karjanská – ZŠ Žalobín, Ela Fecenková – ZŠ a MŠ Továrne
3. miesto v zlatom pásme: Barbora Hricová – ZŠ JUH, Mariana Štefanovová – ZŠ Bernolákova

Strieborné pásmo: Anna Sophia Hierzer – ZŠ Lúčna, Tamara Tuľáková – CSŠ Vranov n.T., Bianka Vargová – ZŠ Hanušovce n.T., Filip Calko – ZŠ Sedliská

Bronzové pásmo: Oliver Hirko – ZŠ Dlhé Klčovo, Karin Goosová – ZŠ Sačurov Lukáš Štofa – ZŠ Petrovce, Jakub Vaško – ZŠ Bystré, Bianka Puškárová – ZŠ Zámutov, Liana Kukurucová – ZŠ Nižný Hrušov, Zuzana Bobíková – ZŠ Sečovská Polianka, Boris Kačurák – ZŠ Lomnická

II. kategória POÉZIA:

1. miesto v zlatom pásme: Zuzana Eštvaniková – ZŠ Hanušovce n.T. (2. miesto v krajskom kole a návrh na postup)
2. miesto v zlatom pásme: Terézia Kachmanová – ZŠ Bernolákova
3. miesto v zlatom pásme: Kristián Mihalenko – ZŠ JUH

Strieborné pásmo: Bianka Karasová – ZŠ Holčíkovce, Veronika Dvorská – ZŠ Sídlisko II., Lívia Šuľová – ZŠ Lúčna

Bronzové pásmo: Tamara Mihálová – ZŠ Soľ, Ema Bilá – ZŠ Sečovská Polianka

II. kategória PRÓZA:

1. miesto v zlatom pásme: Daniela Dančová – ZŠ JUH (1. miesto v krajskom kole)
2. miesto v zlatom pásme: Bianka Peterová – ZŠ Hanušovce n.T.
3. miesto v zlatom pásme: Diana Novikmecová – ZŠ Lúčna, Ondrej Ignác – ZŠ Holčíkovce

Strieborné pásmo: Simona Kovaľová – ZŠ Bystré, Šimon Havrila – ZŠ Sídlisko II. Alexandra Dudášová – ZŠ a MŠ Továrne

Bronzové pásmo: Alexandra Prokopová – ZŠ Bernolákova, Jakub Štefaňák – CSŠ Vranov n.T., Kamila Emília Macková – CSŠ Vranov n.T.

III. kategória POÉZIA:

1. miesto v zlatom pásme: Klára Halasová – Gymnázium Františka z Assisi (Cena za výborný prednes)
2. miesto v zlatom pásme: Mária Hrubovská -Cirkevná spojená škola
3. miesto v zlatom pásme: Viktória Vavreková – ZŠ Holčíkovce

Strieborné pásmo: Jana Tribulová - ZŠ Lúčna, Zuzana Konkoľová - ZŠ JUH, Kristína Štefanovová – ZŠ Bernolákova

Bronzové pásmo: Natália Nováková - ZŠ Kukučínova, Patrícia Šalatová - ZŠ Sečovská Polianka, Denisa Ivaničová - ZŠ Vyšný Žipov, Anna Maťašová - ZŠ Sídlisko II., Maroš Kura - ZŠ Soľ

III. kategória PRÓZA:

1. miesto v zlatom pásme: Ľubomír Krištan – ZŠ Sídlisko II. (3. miesto v krajskom kole)
2. miesto v zlatom pásme: Norbert Jakubek – ZŠ Bernolákova, Slávka Porvažníková – ZŠ JUH
3. miesto v zlatom pásme: Petra Vavreková – ZŠ Lúčna, Sabína Mihalčinová – ZŠ Vyšný Žipov

Strieborné pásmo: Katarína Gazdová - CSŠ Vranov n.T.

Bronzové pásmo: Laura Krivdová – ZŠ Holčíkovce, Nora Sabová – Spojená škola Budovateľská, Karolína Kopčová – ZŠ Kukučínova, Mária Vasiľová – ZŠ Sečovská Polianka, Tobiáš Jacko – ZŠ Bystré

IV. kategória POÉZIA:

1. miesto v zlatom pásme: Viktória Smolková - OA Vranov nad Topľou
2. miesto v zlatom pásme: Jakub Smolák - Cirkevné gymnázium, Vranov nad Topľou
3. miesto v zlatom pásme: Lukáš Vávra - OA, Vranov nad Topľou

IV. kategória PRÓZA:

1. miesto v zlatom pásme: Ema Škurlová - Gymnázium Vranov nad Topľou (3. miesto v krajskom kole)
2. miesto v zlatom pásme: Bianka Muchaničová - Gymnázium Vranov nad Topľou, Viktória Šustová - Gymnázium Vranov nad Topľou


Napísané: Mar 27, 2018