Hviezdoslavov Kubín

Mar 26, 2019

Okresná súťaž v prednese poézie a prózy pokračovala v Hornozemplínskom osvetovom stredisku 26. marca, kde sa vo IV. kategórii stretli žiaci stredných škôl.

Výsledky súťaže:

IV. kategória - Poézia

 1. miesto s postupom do krajského kola - Klára Halasová Gymnázium Františka z Assisi, Vranov nad Topľou
   1. miesto - Patrik Kovka, Gymnázium Dr. C. Daxnera, Vranov nad Topľou
   1. miesto - Jakub Smolák Gymnázium Františka z Assisi Vranov nad Topľou, Viktória Šustová Gymnázium Dr. C. Daxnera Vranov nad Topľou, Eugénia Ficková Gymnázium Dr. C. Daxnera Vranov nad Topľou, Monika Čontošová SOŠ A. Dubčeka Vranov nad Topľou,

IV. kategória - Próza

 1. miesto s potupom do krajského kola - Viktória Šustová Gymnázium Dr. C. Daxnera, Vranov nad Topľou
   1. miesto - Ema Škurlová Gymnázium Dr. C. Daxnera, Vranov nad Topľou
   1. miesto - Alexandra Janová Gymnázium Dr. C. Daxnera Vranov nad Topľou, Hana Kocáková Gymnázium Dr. C. Daxnera Vranov nad Topľou, Katarína Gazdová Gymnázium Františka z Assisi Vranov nad Topľou


Napísané: Mar 26, 2019