Hudaci pre skorej narodzenich 2020

Feb 14, 2020

Pod týmto názvom sa konala fašengová zábava (nielen pre seniorov) v popoludňajších hodinách v Kultúrnom dome v Nižnom Hrušove. Opäť o ňu bol veľký záujem. Seniori sa vo veľkom počte stretli aj v dopoludňajších hodinách na výročnej členskej schôdzi ZO JDS. V kultúrnom programe svojou scénkou všetkých prítomných potešili Hedviga Chromuľáková, Mária Dupaľová, Zlatica Dobranská a Helena Bažalíková, ktoré v sebe nezapreli divadelného ducha. Predtým ich prišli pozdraviť deti z Materskej školy pod vedením Lenky Vaňovej. Seniorom zaspievali Slávka Boguská za hudobného sprievodu Lei Tomášikovej, Lianka Kukurucová, FSk Hrušovčan a Róbert Mikloš. V súrodencoch - Natálky a Samka Krajňákovcov, ktorí predviedli spoločenské tance, vidí veľký potenciál aj Martinka Jusková, ktorá celým programom sprevádzala.


Napísané: Feb 14, 2020