Hudaci pre skorej narodzenich

Feb 02, 2018

Hodnotiť minuloročné úsilie prišli v poslednú januárovú sobotu do Kultúrneho domu v Nižnom Hrušove členovia zo Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku. Pozvanie prijal starosta obce Ján Fenčák, majiteľ spoločnosti Betpres spol. s.r.o. Matúš Barkóci, riaditeľ aukčnej spoločnosti DARTE Dr. Jaroslav Krajňák PhD., predsedníčka Slovenského zväzu sclerosis multiplex Jarmila Fajnorová, pracovníčka HZOS vo Vranove n.T. Anna Delyová, predseda ZO SZZP v Nižnom Hrušove Štefan Demčák a sestričky z Kláštora božieho milosrdenstva. Juraj Barkóci, ako predseda tejto organizácie, v správe o činnosti za rok 2017 pochválil svojich členov, ktorí pomáhali pri rôznych aktivitách v obci. Tých, ktorí dovŕšili životné jubileum spolu so starostom a Jánom Magurom odmenili pamätnými darčekmi. Riaditeľka školy PaedDr. Viera Tomášová predstavila v kultúrnom programe deti zo základnej školy, MSSk Hrušovčan, Slávku Boguskú, Leu Tomašíkovú, Jožka Matiho, Maťka Marčáka, Hedvigu Chromuľákovú a Máriu Dupaľovú. Ani sa tomu nechce veriť, ale už 8. rok sa v popoludňajších hodinách opäť stretla nielen staršia generácia na tanečnej zábave Hudaci pre skorej narodzenich. Opäť bohatá tombola, výborné pesničky v podaní hudobnej skupiny Harčare a k tomu dobrá nálada všetkých prítomných.


Napísané: Feb 02, 2018