FOTO Vranov a Výtvarný Vranov 2018

Mar 26, 2018

Dňa 22. marca 2018 si znovu vo Výstavnej sieni HZOS prevzali ceny a diplomy za najlepšie fotografické a výtvarné práce neprofesionálni fotografi a výtvarníci. Touto slávnostnou vernisážou bola sprístupnená výstava z okresných kôl neprofesionálnej fotografie a výtvarníctva. Po ukončení výstavy práce z oboch súťaží postupujú do krajských kôl. Z FOTO Vranova na AMFO do Starej Ľubovne a z Výtvarného Vranova na Výtvarné Spektrum do Humenného. Výstava potrvá do 20 apríla 2018.


Napísané: Mar 26, 2018