Fašiangové posedenie SZTP

Feb 09, 2018

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých vo Vranove nad Topľou pripravila pre svojich členov fašiangový večierok. A aké by to boli fašiangy, keby v nich nebolo trochu zábavy, humorného slova a masiek. Členovia tejto jedinej organizácie v okrese si sami pripravili kultúrny program. Najprv si v stoličkovom tanci vyskúšali svoju šikovnosť, potom v metlovom tanci predviedli tanečné kreácie a pri balónovom tanci niektorým chýbala trpezlivosť. Pod názvom „Partner hľadá partnerku“ si Milan Kmec vyskúšal ako ťažko sa hľadá šikovná žienka (Anna Bačová). Samozrejme v maskách. A ak sa hovorí, že smiech lieči, tak sme všetci odchádzali z popoludňajšej zábavy úplne zdraví.


Napísané: Feb 09, 2018