Fašengi, fašengi...

Feb 14, 2020

Fašengi, fašengi, fašengovo časi... Už niekoľko rokov sa pod týmto názvom koná kultúrne podujatie v kultúrnom dome v Nižnom Hrabovci, spojené s výročnou členskou schôdzou ZO JDS. Programom sprevádzala Jarmila Fedáková a Valéria Borová. Pozvanie prijala aj starostka obce Mgr. Marcela Pčolinská. Informovala prítomných o nových projektoch v obci a malým darčekom potešila jubilujúcich členov organizácie. Pekné, slnečné popoludnie v kultúrnom dome oživila svojim spevom folklórna skupina Potoki a hudobná produkcia Vlada Vavreka.


Napísané: Feb 14, 2020