Fake news v kluboch dôchodcov

Sep 17, 2021

Médiá dokážu pritiahnuť pozornosť verejnosti k vybraným osobám, problémom, produktom i udalostiam. Učia verejnosť ako o nich (ne)uvažovať istým jazykom, spôsobom a v určitých súvislostiach. V súčasnej ponuke tlačených a digitálnych médií je veľmi náročné zorientovať sa aj v množstve rôznorodých informácií, ktoré okolo nás dennodenne prúdia. Ako rozlíšiť hoax od serióznej správy? Akým médiám dôverovať či ako vyzerá práca regionálnych novinárov? Aj na tieto témy bol zameraný ďalší z workshopov Fake news v rámci projektu Medzigeneračné tandemy 4. V Kluboch dôchodcov v Komáranoch a Zámutove sa s aktívnymi seniormi stretli dve generácie regionálnych novinárok - redaktorka Slovenského rozhlasu Lívia Godová a dlhoročná novinárka pôsobiaca vo východoslovenskom regióne v Roľníckych novinách, Pravde, Zemplínskych novinách a v Korzári - Magda Haburová.


Napísané: Sep 17, 2021