Eliminácia bariér v prostredí ako cesta k nediskriminácii

Nov 18, 2019

Dňa 18. novembra 2019 sa konal pracovný workshop k tejto téme s predsedníčkou Slovenského zväzu telesne postihnutých Ing. Monikou Vrábľovou z Bratislavy. Bolo vybraných 5 miest východoslovenského kraja (Bardejov, Michalovce, Humenné, Spišská Nová Ves a Vranov nad Topľou) na monitorovanie bezbariérových prístupov. Hodnoteniu podliehali:

  • Zdravotnícke a školské zariadenia,
  • Inštitúcie Verejnej správy a samosprávy,
  • Banky, bankomaty,
  • Voľno časové aktivity - múzeá, knižnice,
  • Služby - ubytovacie a stravovacie zariadenia, mobilní operátori, obchody.

Na pracovné stretnutie k tejto problematike bol pozvaný aj primátor mesta Vranov Ing. Ján Ragan, prednosta MsÚ Ing. Imrich Kónya a zástupcovia štátnej správy a samosprávy a architekti, ktorí pôsobia v okresnom meste. Inštitúcie verejnej správy a samosprávy a ich kompetentní zamestnanci sú veľmi naklonení tejto problematike a dali prísľub, že budú hľadať ďalšie riešenia, aby sa ľudia s telesným postihnutím mohli bezproblémovo pohybovať po meste Vranov nad Topľou a dostať sa všade tam, kde potrebujú.


Napísané: Nov 18, 2019