Domaša na plátne

Sep 21, 2020

Maľovanie v plenéri pre neprofesionálnych výtvarníkov sa uskutočnilo pod lektorským dohľadom PhDr. Slavomíra Čupila v bohatej scenérii Domaše.

Výtvarníci si tak mohli vyskúšať hlavne techniku "ala prima" olejomaľby.

Úroveň výstavy diel, niektorých ešte aj nedokončených, potvrdila, že podujatie malo pre neprofesionálnych výtvarníkov veľký prínos. Výstava celej poplenérovej tvorby bude verejnosti sprístupnená v októbri vo výstavnej sieni HZOS .


Napísané: Sep 21, 2020