"Domáce násilie"

Nov 27, 2019

Dňa 27.11.2019 bola v priestoroch Tanečnej sály v Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove n. T. pripravená pre študentov Gymnázia vo Vranove n. T. prednáška na tému "DOMÁCE NÁSILIE". Lektorkou bola kpt. JUDr. Anna Katreničová, referent špecialista z Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove n. T. zo skupiny prevencie.


Napísané: Nov 27, 2019