Deň otvorených dverí

Nov 15, 2019

V utorok 12. novembra sa v Hornozemplínskom osvetovom stredisku v rámci dňa PSK uskutočníl Deň otvorených dverí. Návštevníci mohli počas celého dňa navštíviť výstavnu sieň kde prebieha výstava Jána Nusa a Nattely Ovsienko, pre milovníkov ľudového umenia sme pripravili tanečné workshopy pod vedením Mgr. Mareka Sabola a prednášku tradíciách a zvykoch v obci Zámutov viedla pani Anna Višňovská. V remeselných dielňach ukázali výrobky svojich šikovných rúk Anna Bakajsová (ručné práce), Katarína Kaščáková (paličkovanie), Zuzana Adamová (výrobky z ľanového plátna), Gabriel Turčík (kožené výrobky), Mária Šlenkerová (keramika). Tvorivú dielňu "Jesenné aranžmány" viedla Jaroslava Hittmárová. Záujemcom o zdravú stravu sme ponúkli diagnostické meranie a konzultácie s Ing. Martinou Melkovičovou.


Napísané: Nov 15, 2019