Deň Matiek

May 15, 2019

Byť mamou, či už fyzickou alebo duchovnou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Matka, ktorá privedie na svet nový život tým spolupracuje na veľkom diele stvorenia. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň. Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si ho pripomenuli 12. mája. Zástupkyne vranovského okresu zo Základných organizácií JDS ho prišli osláviť do priestorov reštaurácie Oáza vo Vranove n. T. vo štvrtok, práve v deň, ktorý sa na celom svete oslavuje ako Medzinárodný deň rodiny. V kultúrnom programe im prišli zablahoželať deti zo ZŠ Juh, DFS Lipovček z Čemerného, detské tanečné páry pod dohľadom Ing. Bertu a Vranovskí heligonkári. Príjemným spestrením bolo zoskupenie FSk Lipka z Komáran so ŽSSk Ružička s hudobným sprievodom Bartolomeja Ragančíka a Evy Mihalčinovej. Celým programom nás sprevádzala reprodukovaná hudba Ing. Mareka Pinkoša a hovorené slovo Angely Zubkovej, ktorá privítala vzácnych hostí: primátora mesta Vranov n. T. Ing. Jána Ragana, Mgr. Petra Kocáka, PhDr. Jozefa Barana, JUDr. Richarda Eliáša a Annu Delyovú. Predsedníčka Okresnej organizácie JDS vo Vranove n. T. Ing. Katarína Sabolčáková vo svojom príhovore vyzdvihla ženu - trpezlivú, chápavú, milú a obetavú, ktorá nám od malička ofúkava naše „boľačky,“ ktorá sa teší z našich úspechov, ktorá sa trápi pre naše starosti. A predsa sa nedá povedať, že týmto krásnym slovom môže byť označená každá žena. Veď koľko je takých, ktoré majú deti a nevedia, alebo nechcú im byť matkou. A koľkým ženám na svete príroda zobrala nádej stať sa matkou, hoci ich srdce je naplnené veľkou láskou a citom. Preto je na mieste otázka: Čo vlastne ženu robí matkou? Je to len to, že daruje dieťaťu život? Aj keď tento fakt je nádherný a neoceniteľný, skutočná matka sa z každej ženy stáva až vtedy, keď dieťa rastie v jej duši, nie iba po jej boku. Aj keď dnešná uponáhľaná doba akoby ukrajovala z materinskej lásky, prajem všetkým matkám, aby mali svoje srdcia vždy otvorené pre svoje deti.


Napísané: May 15, 2019