Čičva na plátne

Aug 03, 2020

Plenér organizovaný HZOS od 30. júla do 1. augusta mal nadregionálny charakter. Zúčastnilo sa ho 8 neprofesionálnych výtvarníkov zo Svidníka, Stropkova, St. Ľubovne a nášho regiónu. Lektorom tvorivého stretnutia bol PhDr. Slavomír Čupil. Vzhľadom nato, že je v častom kontakte so zúčastnenými výtvarníkmi, má prehľad o ich tvorbe, vedel každému z nich podať konkrétnu radu a odbornú pomoc. Každú voľnú chvíľu využil rozprávaním o farbách, kompozíciách, technikách, rôznych výtvarných postupoch a kritériách pri kresbe či maľbe. Veľkým prínosom stretnutia bolo spontánne maľovanie v teréne bez odmaľovávania v pohodlí interiéru podľa fotografických predlôh. Pod dohľadom pána Čupila tvorili priamo v prírode od počiatočnej kresby až po finálne dielo. Skúšali maľovať okvarelom, akrylom, pastelom aj olejom.

Poplenérová tvorba bude verejnosti predstavená výstavou v krypte pod hradom Čičva od 7. do 9. augusta 2020. 7.a 8. augusta od 9.00 h do 17.00 h a 9.augusta /v nedeľu/ od 12.00 h do 19.00 h.

Link: https://www.facebook.com/osvetavranov/videos/735449630602635/


Napísané: Aug 03, 2020