Beseda v ZŠ JUH

Mar 06, 2019

Posledný februárový týždeň sme venovali žiakom zo ZŠ JUH vo Vranove nad Topľou. So žiakmi štvrtého ročníka sme rozprávali o nástrahách internetu, o používaní mobilných aplikácií a závislosti na mobilných telefónoch. Pre žiakov siedmeho ročníka sme si zasa pripravili zaujímavé besedy o zdravej výžive a spôsobe stravovania našich predkov. Besedy lektorsky viedla Mgr. Martina Jurčová.


Napísané: Mar 06, 2019