Beseda v ZŠ Čičava

Mar 28, 2019

  1. marca sme v rámci prevencie zrealizovali besedy pre žiakov 1.-4. ročníka v ZŠ Čičava. Pre tých mladších - prvákov a druhákov sme pripravili interaktívnu tvorivú dielňu na tému fajčenie, alkoholizmus a omamné látky užívané deťmi v rómskych osadách. Po krátkej besede nasledovalo kreslenie - prenesenie pocitov a ponímanie alkoholu a cigariet deťmi. Pre tretiakov a štvrtákov sme pripravili besedu o mobiloch, aplikáciách, používaní internetu a zverejňovaní videí a fotografií na sociálnych sieťach. Práve sociálne siete nepoznajú hranice, sú zdrojom dezinformácií , pokusov učiť dieťa životu vo virtuálnom svete. Mnohé deti tak žijú a správajú sa podľa "návodov". Práve takéto návody vedú k depresiám, sebapoškodzovaniu až samovraždám. Besedu lektorsky viedla Mgr. Martina Jurčová.


Napísané: Mar 28, 2019