Beseda s historikom

Mar 13, 2019

V tomto roku si pripomíname 75. výročie SNP a 80. výročie vzniku Slovenského štátu. O protifašistickom odboji a partizánskom hnutí v okrese Vranov nad Topľou prišiel 12. marca 2019 porozprávať žiakom deviateho ročníka historik p. Šafranko z Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou. Pútavé rozprávanie o udalostiach a bojoch dopĺňali dobové pohľadnice Vranova a okolia i fotografie osobností SNP, ktoré sa stali obeťami 2. svetovej vojny. Fakty a informácie z regionálnych dejín žiaci v učebnici nenájdu, a tak sa dozvedeli, že aj Vranovčania bojovali v povstaní za obnovenie Československa a vystúpili proti nacistickému Nemecku. Najviac sa o to zaslúžili osobnosť Judr. Cyrila Daxnera, partizánska jednotka Čapajev i poľné letisko v Petrovciach, ktorí pomáhali a ukázali svoje občianske postoje v ťažkých časoch. Po vzniku Slovenského štátu v marci 1939 bol okres Vranov nad Topľou súčasťou Šarišsko-zemplínskej župy. Pozostával zo 45 obcí. Podľa údajov zo sčítania ľudu k 15. decembru 1940 žilo v okrese 34 998 obyvateľov a 1821 bolo židovskej národnosti.


Napísané: Mar 13, 2019