Beseda o sebapoškodzovaní

Dec 03, 2018

Sebapoškodzovanie je téma nie ľahká, no o to viac potrebná k verejnej diskusii. Je to správanie, ktorého cieľom je poškodenie telesnej integrity bez vedomého a cieleného zámeru zomrieť. Jedná sa o úmyselné poškodzovanie – zraňovanie vlastného tela alebo jeho časti bez zámeru spáchať samovraždu. Ide skôr o spôsob zvládania svojich emócií, ktoré sa zdajú byť príliš bolestné, aby mohli byť vyjadrené slovami. Vychádzajúc zo štatistík vieme, že postihuje hlavne mladú generáciu. Preto sme sa rozhodli venovať v rámci prevencie aj tejto téme a zrealizovali sme besedu pre žiakov 9. ročníka v ZŠ Sídlisko 2 vo Vranove nad Topľou, ktorú viedla Mgr. Martina Jurčová z HZOS. Rozprávali sme o tom čo je sebapoškodzovanie odborne nazývané automutilácia. Aké sú jeho príčiny, dôsledky, cieľové skupiny a ako sa dá liečiť.


Napísané: Dec 03, 2018